Domácí vinný sklep

Domácí vinný sklep

Snem mnoha našich přátel je mít svůj vlastní vinný sklep, místo, kde by v tmavém a vlhkém chladu pomalu dozrávaly k chuťové dokonalosti léta shromažďované poklady.

V 90 letech 20. století vzrostly přímo inflačně ceny dobrých ročníku z Bordeaux a následně vyletěly nahoru ceny kultovních vín stejného jména i z jiných oblastí, takže mnoho vín se po několika letech vláhvi už vůbec nedá zaplatit. Milovníci vína s průměrnými příjmy tedy musí kupovat mladá vína a sami je ukládat ke zrání.

V moderních bytech a domech se jen velmi zřídka najdou prostory, které by k tomu byly vhodné, a když už se objeví, jsou pro dlouhodobé skladování příliš teplé.
  Existují však cesty, jak tyto nedostatky překonat: například hcladící skříň na víno, tedy svým způsobem umělý sklep v různě velkých a různě drahých variantách. Jestliže chceme uložit pár tuctů láhví pro brzkou spéotřebu stačí na to kousek- třeba pod schodištěm.

Teplota

Vliv teploty vmístvosti je velmi důležitý, jelikož biochemické pochody ve víně probíhají dvakrát rychleji, jestliže se teplota zvýší o deset stupňů. Kdo chce skladovatr láhve desítky let, měl by zvolit mistnost, v níž teplota nepřesáhne 15°C.
Komu jde především o zrání vína a nezáleží mu na tom, jak dlouho bude probíhat, může ve svém vinném sklepě tolerovat i teploty do 20°C.
Déletrvající vyšší teploty by ve víně mohly vyvolat jakoby ,, připálené´´ aroma trochu připomínající marmeládu.

Je také možné, že sklep bude příliš chladný. Víno sice kvůli obsahu alkoholu mrzne později než voda, ale mezi –4 až –8 °C praskne láhev i s tělnatým vínem. Předtím se- podle toho, jak dlouho trvá podchlazení- začne vylučovat vinný kámen. Ten je krystalický a chuť vína nijak nezhoršuje, spíše nám signalizuje, že víno nebylo před plněním do lahví řádně stabilizováno.


 Kolísání teploty

Více než absolutní teplota ovlivňuje zrání vína kolísání mezi teplem a chladem. Jestlize teplota v závislosti na ročním období během krátké dobvy prudce stoupne nebo klesne, začnou láhve ,,dýchat´´- objem vzduchu kapaliny se při náhlém zahřátí rychle zvětší, při ochlazení naopak náhle zmenší.

Přetlak nebo podtlak, který přitom v láhvi vznikne, se vyrovná tím, že buď se z ležící láhve pod tlakem dostane víno mezi zádku a hrdlo láhve, nebo se do láhve nasaje vzduch. Tím se k vínu dostne kyslík, který může vyvolat vznik nežádoucích aroma. Opocená láhev proto není jen problém estetický, nýbrž je i znamením, že mohou nastat problémy při skladování.

  Vlhkost vzduchu


Tento faktor se dost často podceňuje. Vlhkost vzduchu by měla být nejlépe mezi 75 a 85%.

Je-li koncentrace vodní páry v místnosti nižší, odpařuje se tekutina ze zátek. Ty nejprve oschnou zvenčí, pak se stanou porézními a nemohou už bránit přístupu škodlivého vzdušného kyslíku do láhve.

Proto láhve, které se uschovávají v přílišném suchu, zrají rychleji a ne vždy dobře. Velmi vysoká vlhkost vzduchu, která podporuje konzervaci látek, může způsobit vznik plísní na jejich povrchu. Pokud se však víno nedostlo mezi uzávěr a okraj láhve, nemá na víno negativní vliv. Vlhké sklepy dřív bývaly problémem pro etikety. Moderní etikety se však tisknou na speciální papír, kterému vlhkost nevadí.


Světlo

Tak jako většina potravin, podléhá i víno vlivu světla. Už po několika týdnech skladování v jasně osvětlených místnostech může především vlivem ultrafialového záření dojít k negativním změnám barvy, chuti i vůně vína. Většina vín se sice prodává v lahvích z barevného skla, které část světla filtrují, ale zbytek pronikne i do tmavých lahví a podporuje absorbci kyslíku. Místnost, v níž se skladuje víno, by tedy neměla mít žádná okna ani jiné otvory, jimiž by stále přicházelo denní světlo. Osvětlení by nemělo být zářivkové a mělo by se používat jen minimálně. Víno je také lépe chráněno, jestliže neleží na policích volně, nýbrž v originálních bednách.

Pachy

Zátky normálně nepropustí z láhve žádnou tekutinu, plyny však jimi v omezené míře difundují. Spolu se vzduchem z místnosti se tak do vína mohou dostat nežádoucí pachy a ovlivnit chuť a vůni vína. Mohou to být např. rozpouštědla unikající z barev nebo těsnících hmot, parfémované přísady do čistících nebo pracích prostředků nebo éterické oleje používané pro osvěžení vzduchu. Nebezpečný pro víno je také chlor. Je obsažen v mnoha čistících a dezinfekčních prostředcích a může reagovat s fenolem skrytým v korku.

Skladování

Láhve s vínem by měly být skladovány ve vodorovné poloze, aby zádky byly stále vlhké. Jsou- li láhve naskládány do polic nebo do beden, do hliněných nebo betonových trubek, není pro jejich zrání rozhodující.

Pořádek

Každá láhev vína má své datum, dokdy musí být zkonzumována. Datum závísí na mnoha faktorech. V menším sklepě stačí umístit na bedny nebo police tabulky s označením názvu, ročníku a počtu lahví. Při větším počtu láhví různého původu získáme nejlepší přehled pomocí knihy vín, do níž můžeme kromě záznamů o uložení zapisovat i hodnocení vzorků a sledovat tak vývoj vína, jehož máme větší množství z jednoho ročníku.