Mapuche

Mapuche (Mapudungun Mapuche, "lidé země") jsou jihoameričtí domorodci obývající jih Chile a jihovýchod Argentiny. Po příjezdu španělských dobyvatel v šestnáctém století, obývali Mapuche údolí Aconcagua a souostroví Chiloé.

Mezi 17.a.19. století se Mapuche rozšířili na východ And, které předtím obývali pehuenches a další skupiny kočovných národů. Samostatnost Mapuche trvala až do konce devatenáctého století, kdy byli podrobeni vládě Chile a Argentiny.
Ve 20. a 21. století prošly procesem asimilace do dominantní společnosti obou zemí a existují demonstrace kulturního odporu a boje za uznání práv a obnovení samostatnosti.
Mapuche čelí rasové a sociální diskriminaci ve vztazích se zbytkem společnosti a podle statistik, značný počet z nich žije v chudobě.

Jméno "Araucano" je odvozeno z Arauco, španělský název pro zemi ve které žili. ( etymologie je vsak nejistá). Uvažovalo se, že "Arauco" by mohlo vycházet od slova Mapuchů,, Rango "křídová voda "ktere dobyvatelé používali pro obyvatele území takto nazývané ,a které se pozdeji rozšířilo pro všechny ostatní národy této oblasti. Další teorie je, že slovo pocházi ze slova,, Quechua awqa," , jež znamená ,,divoký "nebo také " vzdorující "či ´´nepřítel´´.

Mapuche lidé jsou největší etnickou skupinu v Chile a tvoří Přibližně 10% (více než 1.000.000 lidí) chilského obyvatelstva. Polovina z nich žije na jihu Chile od řeky Bío Bío až po ostrov Chiloé. Druhá polovina se nachází v okolí hlavního města, Santiago. Také kolem 300.000 Mapuche žije v Argentině.

Mapuche se nazývají rozdílně podle toho, kde žijí: například Huilliche, lidé z jihu, Lafkenche, lidé ze západu nebo Nagche, lidé v údolí. Pehuenche Pehuen lidé ze stromu (auracaria) oblasti, je část lidí Mapuche, kteří žijí v Andách a kolem řeky Bio Bio.


Kultura toho národa je založena na ústní tradici. Sociální a náboženské chování bylo řízeno Admapu (souborem starých tradic, zákonů, práv a norem). Jejich jazyk je,, Mapudungun´´, jazyk který až doted nebyl uspokojivě spojen s žádným jiným.

Jako tradiční obydlí, Mapuche stavěli veliké domy zvané ,, Ruca´´ Měřily v rozmezí mezi 120 a 240 m čtverečních a byly postaveny z bláta, nepálených cihel, prken nebo colihue tyče. Střecha byla vyrobena z rákosu nebo slámy. Obydlí obvykle neměly okna.

Důležitými rituálními konstrukcemi byly dřevěné sochy zvané ,,chemamüll nebo chemamull´´ (z jazyka Mapudungun: che, člověk a mamull, dřevo, osoba), které využívali v pohřebních obřadech.