informace o Chile


Chile je přímořský stát na jihozápadě Jižní Ameriky omývaný Tichým oceánem.
Pevninskou hranici má na severu s Peru, na severovýchode s Bolívií a na východě s Argentinou. Patří k němu i drobné tichomořské ostrovy ( Velikonoční ostrov, Isla Sala a Goméz, ostrovy Neštěstí, ostrovy Juana Fernandeze, část ostrova Ohňová země a množství dalsích ostrovů).
Východní hranici tvoří Andy. Na západě při pobřeží vystupuje Pobřežní Kordillera, která uzavírá na severu největší poušť Jižní Ameriky Atacama a ve střední části Velké Chilské údolí.
Na severu zasahuje ještě na území Chile náhorní plošina Altiplano s jezerem Salar de Atacama, z níž nejvýše ční Pico de Aucanquilche v nadmořské výšce 6180 m n. m. Směrem k jihu tvoří Andy jednotný hřeben.

Nejvyšší horou v Chile je Ojos del Salado a měří 6880 m n. m. Patagonské Andy na jihu jsou již nižší, nejvyšší vrchol měří 4058 m n. m., s tvary ledovcové modelace - fjordy, ostrovy a zálivy. Nejvyšší horou Ohňové země (Tierra del Fuego) je Pico de Yogan měřící 2469 m n. m.

Podnebí


Podnebí severního pobřeží Chile je vlivem studeného Peruánského proudu velmi suché, tropické, pouštní.
Města Arica, Calama a Iquique v poušti Atacama tvoří nejsušší místo na světě, v Arice do roku 1973 400 let nepršelo. V Arice průměrná teplota nejteplejšího měsíce února je 22 °C, nejstudenějšího srpna 16 °C a průměrný roční úhrn srážek je 0,8 mm, z čehož vyplývá, že Arica je jedno z nejsušších měst na světě. Podnebí přecházející na jihu v subtropické, mírné a subarktické, je pod vlivem oceánu s bohatými srážkami.

Průměrná lednová teplotav Santiagu je 21 °C, červencová 14 °C, průměrný roční úhrn srážek je 460 mm.

Obyvatelstvo

K 30. červnu 2008 žilo v Chile 16 763 470 obyvatel a bylo šedesátým nejlidnatěším státem světa a šestým v Jižní Americe

V Chile je změť rozličných etnických skupin, především potomci evropských kolonizátorů. Činí okolo 52,7% a 90% populace.Obyvatelé z evropských zemí se usídlili v Chile koncem 19. a začátkem 20.století : Němci, Francouzi, Britové, Irové, Poláci, Italové, Španělé, Rusové, Chorvati, Srbové,a další.

Etnické složení obyvatel podle Sčítání lidu 2002 je následující Chilané – Běloši 95,4 % a ostatní 4,6 %.